PÄÄMENU: | Kotisivulle | Maatilamatkailu | Historia | Maatalous | a href="tietoa_meista.html" title="Tietoja meistä">Keitä olemme

Tietoa meistä

Keitä me olemme

Maatila Musignano di Andreoli G. e C. saa nimensä sen omistajaperheiden kartanon [it. villa] sijaintipaikan, Loc. Musignano, perus­teella. Kartanoa kutsutaan myös sen omista­jan nimellä, Taccini, Fargna, Giorgi, Mar­tegiani ja nykyään Andreoli.

Musignano nimestä

Musignanon [Villa Musignano] suunnitteli ja rakensi arkkitehti Santini 1800-luvun puoles­sa välissä aatelisrouva Adele Taccinille, joka oli hyvin kiintynyt tähän huvilaansa ja hänet on myös haudattu talon pieneen kappeliin. Luultavasti juuri tästä syystä kartano on nykyisin viralliselta nimeltään Villa Taccini, vaikka sitä edelleen kutsutaan nimellä Villa Musignano.

Alunperin kartanoa ympäröivät siihen liitty­vän maatilan viljelysmaat. Nykyisin kartanoa ympäröi vain puisto ja jonkin verran met­sää, ja siihen kuuluvan maatilan maat sijaitsevat lähes kokonaan Città della Pieven Ponticellin kylässä.

Maatila ja matkailu

Maatilamme tuotanto on suuntautunut pää­sääntöisesti viljan viljelyyn joka kattaa suurimman osan maatalousmaista. Tilallam­me on hieman yli seitsemän hehtaaria viinitarhoja ja oliivipuutarhoissamme on noin 1250 oliivipuuta. Viini- ja oliivipuu­tarhat sijoittuvat Chianan laaksoa [it. Val di Chiana] ympäröiville kukkuloille, jotka sovel­tuvat erityisen hyvin tähän tarkoitukseen. Viinitarhojen tuottamat rypäleet myydään viinintuotanto-osuuskunnalle. Oliivipuiden tuottamat oliivit puristetaan neitsytöljyksi, jota myymme Villa Taccini tuotemerkillä.

Viime vuosina maatilallamme on suoritettu tuotannon ratioinalisointi ja siihen liittyvät investoinnit, viinitarhojen uudistaminen ja maatilamatkailun kehittäminen.

Val di Chiana talvisumun alla

Val di Chiana talvisumun alla

Palazzolon ilta

Palazzolo iltavalaistuksessa 2009