Historia

Perhe, maatila ja paikkakunta

Nykyisellään noin 200 hehtaarin suuruisen maatilan historia on osa sen omistaneiden perheiden, Paracciani, Mazzuoli, Giorgi, Martegiani ja viimeisenä Andreoli, vaiheita ja historiaa, sillä näiden perheiden taloudelliset toimet sekä avioliitot ovat vaikuttaneet merkittävästi maa­tilan laajenemiseen sekä sen jakautumisiin. Suurimmillaan nykyisen, Azienda Agraria Musignano maatilan, pinta-ala on ollut lähes 1500 hehtaaria.

Maatilan arkistot

Vaikkakin suhteellisen suuri määrä arkistoi­tuja dokumentteja on joko hävinnyt tai ne tarvitsevat merkittävää uudelleen järjestä­mistä. Käytettävissä olevat dokumentit kertovat selkeästi millaista maatilan toiminta oli entisinä aikoina. Tässä mielessä maatilan vuodesta 1776 alkava kirjanpito on mielenkiintoinen. Kuten myös vanhat maatilan toiminnasta 1900-luvun alussa kertovat valokuvat.

Città della Pieve

Maatilan ja sen omistajien vaiheet ovat kiinteä osa Città della Pieven ja sen lähi­ympäristön historiaa, mikä näkyy erilaisita vanhoista dokumenteista ja valokuvista, jotka kuvaavat mm. 1900-luvun alun viininkorjuujuhlia, joka järjestettiin lokakuussa.

Maatalouden ja maatalousmaan laajentumi­sen yhteydessä 1800-luvun puolen välin jäl­keen myös vanhat kulttuurit tulevat esille maatilan vaiheissa, sillä maatalousmaan raivausten yhteydessä on löydetty useita merkittäviä etruskien aikakaudelta peräisin ole­via hautoja. Näistä löydöistä merkittävin on Purni-perheen hautakammio ja sieltä löydetyt kuolinuurnat, joita nykyisin voi nähdä useissa museioissa eripuolilla maailmaa.

Perheen ja maatilan vanhoja valokuvia on hyödynnetty kalustettaessa maatilamatkailu­taloamme. Samalla taloon on tuotu maatilan ja paikkakunnan historiaa, joka kertoo elämästä maaseudulla Città della Pievessä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.

Pellonaurausta härillä

Pellonaurausta härillä

vanha keittiö

Vanha keittiö 1930-luvulta

Fiorello härkä

Fiorello härkä