Historia
familjen, gården och staden

Historien om vår gård, som idag har en produktiv yta av cirka 200 hektar är till en stor del gemensam med historien av familjer Paracciani, Mazzuoli, Giorgi, Martegiani och idag Andreoli, som har ägts eller är ägare av gården och vars ekonomiska operationer och äktenskap har påverkat både till inkopplingar och utdelningar av gården, som när den var som störst hade över 1500 hektar mark.

Även om en stor mängd arkiverad material har försvunnit eller den måste omorgani­seras dock det befintliga arkivet beskriver tydligt om livet på gården i gamla tider. I detta avseende en särskild vikt måste fästas till gårdens bokföring, som går tillbaka ända till året 1776.

Historien om gården och dess ägare har varit en integrerad del av historien av Città della Pieve och dess omgivningar, som man kan se från de gamla jordbruks­traditionerna, som t.ex. festa del uva, som man i början av 1900-talet organiserade i oktober.

Under expansion av jordbruk och jordbruks­mark på 1800-talet från vår gård har man funnit både tecken och material, som berättar om den etruskiska historien. Det mest betydelsefulla arkeologiska fynd gjorts på gården är de som gäller gravurnor av Purni familj, som idag kan ses i olika museer i världen.

Några fotografier från familjens och gårdens arkiv har restaurerats och används som inredningsmaterial för vår semesterhuset Palazzolo för att ge till huset en blick av historia både från gården och stället och samtidigt ge information om hur livet på landsbygden såg ut i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.

Arbete på en feld i början av 1900

Arbete på en feld i början av 1900.

Köket av Palazzolo Giorgi Taccini

Köket av Palazzolo Giorgi Taccini

Oxen Fiorello

Oxen Fiorello