Gården Musignano di Andreoli

Jordbruk
mellan Toskana och Umbria

Gården Azienda Agraria Musignano omfattar ca. 220 hektar, som ligger nära byn Ponti­celli i Città della Pieve. Marken på gården finns både i dalen och på kullar som omger den. Höjden av mark varierar från cirka 250 meter ovanför havsnivån (lågland utgör ca 60%) till ca 400 meter ovanför havsnivån (återstående 40%) på kullarna.

I dalen tyngdpunkten för jordbruket är på spannmål och gräsmark, med lång rotation som omfattar tre till fyra år av alfalfa, både för produktion av hö samt certifierat utsäde. De grödor som odlas är vete (både normala och durumvete), majs och solros.

Kullarna täcks av skogar, vinodlingar (cirka sju hektar, nyligen omplanterade) och oliv­lundar (ca 1,250 träd).

Den långa rotationen med gräsmark, det arbete som utförts i enlighet dränering nät­verk under goda förhållanden, användning av organiska gödsel och antagandet av tekniker som respekterar naturen (t.ex. användning av mekaniska ogräs-dödande metoder istäl­let för bekämpningsmedel på spannmål od­ling och användning av produkter för det ekologiska jordbruket i druva och oliv pro­duktion) avge vittnesmål av kärlek till mark och natur över trenderna och mode för till­fället.

Gården är organiserad som ett företag där medlemmarna i Andreoli familj har alla aktier och tar hand om både den arbets- och kommersiella ledningen på gården, medan personalen består av anställda.

Extra jungfruolja
Villa Taccini

Den extra jungfruolja av gården Musignano di Andreoli som säljs under namnet Villa Taccini, framställs från oliver som växer på kullarna av dalen. Den viktigaste olivlunden är Poggio Cavaliere.

Vår extra jungfruoljan har en speciell "stickand" smak, som långsamt försvinner under den tiden, vilket är särskilt uppskattat när oljan används rå [crudo på italienska].

Vår extra jungfruolja Villa Taccini får sin något färg beroende på val av att inte filtrera den. Dekantering av olja sker genom att låta det vila i ungefär sex månader innan tappning. På detta sätt oljan kommer att deponera de flesta av sina svävande partiklar som kan göra det svårare att bevara den, utan att det förlorar sin artisan karaktär. Om oljan måste tappats före dekantering, det filtreras bara för att ta bort större partiklar som skulle ge problem.

Eftersom oljan inte har filtrerats, är det möjligt att en liten insättning former på botten av flaskan. Detta är inte ett tecken på dålig kvalitet.

Om de resthalterna blir ganska intensiva, är det lämpligt att överföra olja i en annan flaska, framför allt, om oljan inte blir konsumerat på relativt kort tid.

Det bästa sättet att bevara jungfruolja är att hålla den svalt och skyddad från ljuset och luft.

Våra extra jungfruolja Villa Taccini vann första priset i den kategori av producent för olivaggio fruttato leggero olivoljor i tävlingen l'Oro dell'Umbria i år 2005 samt fick pris av meriter för kategorin fruttato medio i den 14 nationell konkurrens av extra jungfruolja. I 2006 l'Oro dell'Umbria konkurrens vår olivolja visade igen sin god kvalitet och fick kvalitets priset.

Använd detta formulär för att få mer information eller köpa vår olivolja.

Våra vingårdar

Azienda Agraria Musignano di Andreoli gård har en lång tradition när det gäller vin och produktion av druvor, och det var på listan över tillverkare av Trasimeno DOC till mitten av 1980-talet.

Under mitten av 1980-talet beslöt man att sluta vinframställning och följaktligen vingårdarna hade en minskad betydelse. Nyligen har man gjort ett successivt utbyte av gamla vin med nya följande vinodling:

Nya vingårdar möjliggör att utnyttja mera rationella och moderna pro­duktionsmetoder, som hjälper oss att spara på kostnader och arbete. Detta har dock inte inneburit att alla delar av tradition har övergivits, eftersom vi fort­farande har en vingård på lutning av en kulle, vilket har gjorts endast med kastanje­stolpar.

Olivlund av Poggio Cavaliere syn från Palazzolo

Vår största olivlund på toppen på Poggio Cavaliere kull syn från Palazzolo

Arbete på åkrar av San Bartolomeo

Arbete på åkrar av San Bartolomeo

Åkrar i dalen syn från Poggio Cavaliere

Åkrar i dalen syn från Poggio Cavaliere

Extra fin jungfuolivolja: Villa Taccini

Extra fin jungfruolivolja: Villa Taccini.

Gold of Umbria 1st prize 2005

Guld av Umbria: Första priset Februari 2005.

Arbetet på vinvård under Palazzolo

Arbetet på vinvård under Palazzolo.

Vy från Santa Chiara vingård mot Palazzolo

Vy från Santa Chiara vingård mot Palazzolo.